Consello Local

O BNG somos unha organización democrática, participativa e asemblearia. O noso máximo organismo de decisión é a Asemblea Local, na que pode participar toda a militancia e tamén —no caso de ser aberta— as persoas simpatizantes.

Entre asembleas o Consello Local é o organismo de dirección política do BNG, encargado de desenvolver as liñas de actuación fixadas pola Asemblea Local así como de atender as cuestións derivadas da actualidade máis inmediata e dos aspectos executivos.

Na actualidade, o Consello Local está integrado polas seguintes compañeiras:

 • Serafín Otero Fernández, responsábel-portavoz Local
 • Cristina Hermida Moinelo, viceresponsábel Local
 • Félix Caride Correa, responsábel de Organización
 • Xabier Pérez Igrexas, responsábel de Iniciativas políticas e Comunicación
 • Belén García Suárez, responsábel de Actas e Finanzas
 • Begoña Portilla Alonso, responsábel de Barrios
 • Xesús López Carreira, responsábel de Cultura
 • Carme Adán Villamarín
 • Bernal Rúa Fernández
 • Ana Belén Martínez Piñeiro
 • Olaia Fernández Davila
 • Xerome Calero Prado
 • Xosé Manuel Atanes Limia
 • Maribel Tato Sánchez
 • Manuel Caride Correa
 • Ana Pérez Davila
 • Adrián Rodríguez Bravo
 • Xandra Martínez Rodríguez
 • Xoán Carlos Rodríguez Vila
 • Cristina Fojo Campos
 • Anxo Igrexas Covelo
 • María Xosé Míguez  Abad
 • Cristovo Vidal Fernández
 • Sefi Romero Álvarez
 • Eduardo Ruanova Davila
 • Amparo Alonso Sánchiz
 • Alexandre Louzao Carreira, representante de Galiza Nova