COMUNICADO

O BNG demanda unha solución que permita o acceso bonificado da poboación dos concellos limítrofes a Vigo ao transporte urbano da cidade

passvigo
[Imaxe: Faro de Vigo]

Os portavoces municipais do Bloque Nacionalista Galego nos concellos de Vigo, Redondela e Mos, diante da problemática creada en relación ao acceso bonificado ao transporte urbano da cidade de Vigo queremos trasladar publicamente o seguinte:

O BNG demanda unha solución que permita o acceso bonificado da poboación dos concellos limítrofes a Vigo ao transporte urbano da cidade

 

1. É evidente que o desenvolvemento da cidade de Vigo ten unha estreita relación coas sinerxías que se tecen cos seus municipios limítrofes, e coa articulación integrada da súa realidade metropolitana. As relacións sociais, económicas, empresariais e comerciais, da cidade con concellos como Redondela e Mos son de grande intensidade e con arraigo histórico.

2. O desenvolvemento das potencialidades metropolitanas da área de Vigo esixen apostar na cooperación construtiva, sumando esforzos en común en favor da mellor atención das necesidades e aspiracións da veciñanza que habita e traballa neste amplo ámbito urbano. 

3. A decisión unilateral do Goberno municipal de Vigo de impedir no seu momento o acceso á tarxeta Pass, que é o medio de pago estabelecido para o acceso bonificado ao servizo de autobús urbano, a persoas non empadroadas, marcou un negativo punto de inflexión. Esta decisión alterou, sobre un discurso hiperlocalista que é incompatíbel coa vocación metropolitana, o funcionamento histórico do servizo, dado que a anterior Tarxeta Verde non contaba con esa condicionalidade, que non existe tampouco noutras urbes de Galiza.

4. A mobilidade é un factor central e estratéxico da articulación metropolitana. Promover a utilización do transporte colectivo, tanto interurbano como urbano, supón importantes beneficios tanto para a veciñanza como para os concellos e singularmente para a propia cidade. Un maior uso do autobús urbano de Vigo por parte da poboación que reside nos concellos limítrofes pero que acude, en moitos casos diariamente, á cidade para traballar, realizar xestións ou compras, tradúcese nunha redución no número de vehículos privados que circula pola cidade, co que iso ten de positivo en termos de desconxestión viaria e de redución de emisións contaminantes.

5. O bloqueo político que ten impedido até o momento a posta en funcionamento efectiva da Área Metropolitana de Vigo, así como a non incorporación do Concello de Vigo ao convenio de Transporte Metropolitano, supón un impedimento que cómpre superar.

6. No entanto, co obxectivo de resolver esta negativa situación, reiteramos a necesidade de que, a través do diálogo entre os diferentes concellos, se procure unha solución acordada que permita o acceso bonificado ao servizo de autobús urbano, sen ningún tipo de discriminación contra as veciñas e veciños dos municipios limítrofes con Vigo. Para o que emprazamos expresamente ao alcalde de Vigo e ás alcaldesas de Redondela e Mos a abrir unha interlocución insititucional.

Galiza, 15 de novembro de 2020.

Asinado:

Xabier P. Igrexas
Portavoz municipal do BNG de Vigo

Xoán Carlos González 
Portavoz municipal do BNG de Redondela

Gustavo Barcia
Portavoz municipal do BNG de Mos
 

O BNG demanda unha solución que permita o acceso bonificado da poboación dos concellos limítrofes a Vigo ao transporte urbano da cidade