Opinión
Se algo é imprescindíbel, na política como na vida, é a perspectiva. Avanzar esixe coñecermos o treito de camiño percorrido, tirarmos as debidas...