O BNG de Vigo defende unha fiscalidade municipal “socialmente xusta” con 31 emendas ás ordenanzas 

DSC_0090_
  • As emendas céntranse en alargar as bonificacións e exencións para reducir o esforzo fiscal das familias traballadoras con menores recursos.
  • O BNG propón favorecer o acceso social á vivenda. e penalizar fiscalmente a instalación de salas de apostas na cidade.
O BNG de Vigo defende unha fiscalidade municipal “socialmente xusta” con 31 emendas ás ordenanzas 

O Bloque Nacionalista Galego presentou esta mañá en rolda de prensa as 31 emendas que formularon á proposta de ordenanzas fiscais municipais para o vindeiro 2020. O concelleiro, Xabier P. Igrexas, resumiu as emendas nacionalistas asegurando que o perseguen é facer avanzar a cidade cara a unha “fiscalidade municipal socialmente xusta”. 

Igrexas remarcou que o debate sobre as ordenanzas fiscais non se pode separar do dos orzamentos municipais. “Coas ordenanzas definimos unha parte importante dos ingresos dos que vai dispor o Concello, e cos orzamentos determinaremos en que destinalos”, explicou. Neste sentido, o edil nacionalista expresou a súa discrepancia tanto coas “conxelacións electoralistas que logo se traducen en incrementos acumulados” como das posicións que avogan por “baixadas lineais dos impostos”, en alusión ao Partido Popular. 

“Para o BNG o debate non é tanto canto soben os impostos e taxas senón quen e como os paga”, expuxo, defendendo a necesidade de apostar por unha maior progresividade fiscal. “Queremos que tamén no Concello a contribución económica en forma de impostos teña en conta que non todos e todas temos o mesmo nivel de poder adquisitivo, por iso as nosas emendas céntranse en aumentar as exencións e bonificacións en favor de quen menos pode”, defendeu. En contrapartida, a fronte nacionalista propón aumentar os impostos que teñen que pagar as grandes empresas, como o IAE, as taxas por instalación de caixeiros automáticos na rúa ou polo aproveitamento das empresas de telefonía. 

A primeira emenda defende, como xa anunciaron días atrás, a posta en marcha dun Plan de Pago Persoanalizado, que permita a todas as persoas físicas e as entidades sen ánimo de lucro pagar os tributos municipais en até doce mensualidades sen ningún recargo. 

Acceso social á vivenda

Unha das principais cuestións que recollen as emendas do Bloque é facilitar o acceso social á vivenda. Con ese obxectivo propoñen que as familias que foron vítimas de desafiuzamento ou que entregaron a súa vivenda en dación de pago, estean exentas tanto de tributar o IBI da vivenda afectada como de facer fronte ás débedas que xerasen neste imposto. 

Tamén propoñen aplicar unha bonificación do 95% no IBI aos inmóbeis cuxo uso sexa cedido ao Concello de Vigo ou a calquera administración pública para se incorporar nun programa de vivenda social. “Nunha cidade con 18.500 vivendas baleiras e cunha evidente necesidade de vivendas sociais, esta medida podería ser un aliciente para dotar Vigo dun parque de vivendas sociais”, defendeu Igrexas.

No IBI demandan tamén bonificacións do 95% tanto para a Universidade de Vigo como para as entidades sen ánimo de lucro. “Non ten sentido ter asociacións veciñais pagando IBI polos seus locais, mentres a Igrexa Católica non paga un só céntimo”, explicou o voceiro nacionalista.

Penalizar as casas de apostas

Diante da proliferación de salas e casas de apostas, o BNG defende que as ordenanzas fiscais incorporen medias que penalicen este tipo de estabelecementos. No concreto, propoñen que se lles aplique un recargo do 95% no Imposto de Actividades Económicas (IAE) e que tributen por este imposto mesmo cando facturen menos de 1 millón de euros ao ano. Tamén demandan que se aumente nun 95% as taxas por licenzas de actividades e instalacións para estes locais. 

O aumento do 100% da taxa por instalación de caixeiros automáticos adosados a vía pública, e nun 25% da taxa que se aplica ás empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil, son outras das propostas. Con carácter xeral, defenden que se aumente nun 15% todos os tipos do IAE. “Con estes aumentos queremos compensar, inda que sexa parcialmente, a minoración de ingresos que poden producir as bonificacións de tipo social. O razoábel é que sexan grandes empresas ou a banca privada quen faga un maior esforzo para que outros paguen menos”, xustificou o concelleiro.

Bonificacións en servizos básicos

No ámbito social, a formación nacionalista avoga por aplicar unha exención das taxas de escolas infantís municipais, escolas municipais de música e danza e instalacións deportivas, ás familias con ingresos anuais per cápita inferiores a un terzo do salario mínimo. Para aquelas que teñan ingresos inferiores á metade do SMI propoñen un desconto do 50% nesas mesmas taxas. “Queremos facilitar o acceso a servizos que consideramos de carácter básico a un maior número de familias traballadoras”, explicou Igrexas.

O Bloque tamén quere facer gratuíta a entrada ao Verbum a todas as persoas xubiladas, pensionistas, desempregadas e discapacitadas e dos menores de 14 anos ao seu cargo. 

Recibo da auga e taxa do lixo

As emendas propoñen a conxelación da tarifa da auga mentres non se poña en marcha un novo sistema de tarificación en base ao consumo real e que bonifique o aforro, tal e como xa acordou en varias ocasións o Pleno. Aliás, defenden que as unidades familiares con ingresos per cápita inferiores ao 50% do salario mínimo estean exentas de pagar o recibo da auga. 

En relación á taxa pola recollida do lixo, o BNG demanda que as bonificacións tamén se apliquen para as persoas con discapacidade superior ao 65% inda que non teñan acreditado o seu grado de dependencia. Suxiren ademais unha rebaixa do 5% nesta taxa aos locais comerciais con menos de 50 metros cadrados de superficie, e un 30% de desconto a aquelas persoas ou actividades que teñan alternativas de compostaxe para a fracción orgánica.
 
Taxas urbanísticas

En relación ás taxas de tipo urbanístico, o BNG demanda que a cualificación de “proxecto empresarial de interese municipal”, que da dereito a bonificacións, sexa acordada polo Pleno e non pola Xunta de Goberno Local. 

Por outra parte, propoñen un desconto do 25% nas taxas de construción, obras, instalacións e outros servizos urbanísticos para as persoas menores de 35 anos con ingresos anuais por debaixo do duplo do salario mínimo. Outra das emendas recolle unha redución do 10% nas taxas por licenza para os estabelecementos de menos de 500 metros cadrados, e un aumento do 10% para os que teñan máis superficie. 

Billete do bus

O Bloque tamén anticipa a súa posición en relación á revisión de tarifas do autobús urbano, no ano no que vai concluír a súa actual concesión. Neste sentido, demandan a conxelación do billete ordinario e dos bonos. Propoñen rebaixar os bonos estudante e social para os equiparar co prezo do bono universitario e a creación dun novo bono gratuíto para persoas desempregadas de longa duración e aquelas que perciban pensións non contributivas ou sen pensión.
 

O BNG de Vigo defende unha fiscalidade municipal “socialmente xusta” con 31 emendas ás ordenanzas