Ana Martínez Piñeiro
Concelleira do BNG de Vigo
Ana Martínez Piñeiro