Máis democracia: nin un paso atrás nos dereitos e as liberdades

Máis democracia: nin un paso atrás nos dereitos e as liberdades

O autogoberno como garantía de dereitos e liberdades. Para poder legar unha lingua, unha cultura con manifestación diversas e plurais, un espazo de recoñecemento das diferenzas en igualdade de oportunidades non podemos consentir o esnaquizamentos de dereitos conseguidos polas xeracións que nos precederon. O proxecto de país do BNG non permitirá recortar en igualdade e soberanía e será un proxecto aberto e construído entre todos, por iso propomos unha Lei de Consultas Populares.  Máis soberanía, máis capacidade para gobernar nós a nosa terra,  é maior benestar.

Máis democracia: nin un paso atrás nos dereitos e as liberdades