Servizos públicos e xustiza social

Servizos públicos e xustiza social

Gobernemos nós a nosa sanidade, o ensino e o benestar.. Sanidade e ensino público galego como dereitos. Renda mínima digna para todos e todas os que carezan de ingresos vinculada a formación e integración. O proxecto do BNG quere xustiza social, non pode seguir habendo xente sen casa e casas sen xente. Establecerase un Patrimonio público de vivenda coas casas baleiras en mans dos bancos. O proxecto do BNG  quere que ninguén fique atrás. Esa é a nosa alternativa. A do PP é un banco malo, é facer negocio no público.

Servizos públicos e xustiza social