Contacto

Correo electrónico: sedenacional@bng.gal
Teléfone: 981555850
Enderezo postal:
Avda. Rodríguez de Viguri, 16 baixo
15703 Santiago de Compostela
GALIZA