O Bloque reclama medidas que alivien a presión tributaria para os máis desfavorecidos

O Bloque reclama medidas que alivien a presión tributaria para os máis desfavorecidos

A voceira municipal do BNG, Iolanda Veloso, valorou como razoábel o anuncio de conxelación das taxas municipais para o vindeiro ano, dada a situación que padece a cidadanía, pero lle lembra ao alcalde a obriga de cumprir os compromisos adquiridos e aínda pendentes de executar.

O grupo municipal do BNG quere lembrar que a conxelación da tarifa da auga, obtida a iniciativa deste grupo municipal, tiña aparellado o compromiso do goberno local de presentar un estudo dunha nova tarificación do consumo da auga na nosa cidade, “e desa nova tarificación por tramos nunca máis se soubo”. Tamén lembran no grupo municipal que a conxelación da tarifa de Vitrasa foi unha proposta de esta forza política, e que é necesario adaptar estas tarifas á situación socioeconómica dos usuarios e usuarias deste servizo público.

A portavoz municipal asegurou nesta primeira valoración, que aínda hai que ver o texto do proxecto de taxas municipais: “Máis aló da conxelación, faremos propostas de exencións e reducións para aliviar a presión tributaria sobre as persoas que peor o están a pasar”.

Segundo a concelleira do BNG, a actitude do PP neste asunto é “unha hipocresía, porque se o IPC xa non serve para actualizar os salarios ou as pensións, tampouco o IPC pode ser o criterio de actualización das taxas municipais”.

O Bloque reclama medidas que alivien a presión tributaria para os máis desfavorecidos