O Bloque insta ao goberno local a solucionar o colapso dos servizos sociais municipais

O Bloque insta ao goberno local a solucionar o colapso dos servizos sociais municipais

Iolanda Veloso critica que o alcalde só puxera en marcha “parches” para solventar o “retraso estrutural” na concellería

 

rolda Iolanda

Vigo, 16 de outubro de 2014.- A portavoz municipal do BNG, Iolanda Veloso, presentou a moción que o grupo nacionalista defenderá no vindeiro pleno, na que se insta ao goberno municipal “á adopción de medidas urxentes para a solución do colapso dos servizos sociais do concello de Vigo dotándoo de todos os recursos humanos e técnicos precisos”. Segundo denunciou a voceira do Bloque xa existe un “retraso estrutural” debido a falta recursos humanos e técnicos nesta concellería, pese ao gran esforzo que realiza o persoal do Concello.

“Solucionar este problema é unha cuestión de vontade política; en ningún caso das traballadoras, que están facendo un esforzo moi grande para solucionar os problemas da cidadanía”, destacou Iolanda Veloso, quen criticou que o colapso “leva á imposibilidade de xestionar os recursos económicos existentes”.

A voceira nacionalista sinalou que esta situación xa foi denunciada por varios usuarios e usuarias, así como colectivos sociais e polo propio persoal da concellería. Neste sentido explicou que precisamente a situación do persoal é “cada vez máis difícil” polo forte aumento da demanda de servizos sociais e “levan tempo reclamando a concello que se poñan en marcha máis recursos”.

Incumprimento da ratio

Iolanda Veloso sinalou que, nun escrito de decembro de 2013, o xefe de área de política de benestar trasladou os problemas dos servizos sociais á concelleira de política de benestar. “Nese escrito indica que a ratio estabelecida por lei é unha traballadora social cada 8.000 habitantes mentres que en Vigo é dunha traballadora social por cada 17.500 habitantes, de xeito que existe un incumprimento grave da ratio estabelecida por lei”, denunciou.

“Pese a que o persoal está facendo un esforzo enorme, que supón un forte aumento do estrés, os atrasos agraváronse”, criticou a portavoz municipal do BNG, de forma que a finais de maio o retraso medio na tramitación de expedientes era de algo máis de dous meses e en cita previa tres semanas ou un mes.

Segundo explicou Iolanda Veloso, esta situación foi comunicada polo persoal da concellería en escritos de xuño de 2013 e en maio deste ano, cando se insiste na imposibilidade de atender a demanda cidadá pola fata de recursos humanos e técnicos. Precisamente para solucionar esta situación reclamábase a contratación urxente de 17 traballadoras sociais e 7 auxiliares administrativas.

A estes problemas na tramitación ordinaria das axudas súmanse os que provocan a convocatoria das axudas extraordinarias, como como as bolsas de comedor ou as axudas sociais. “Estas axudas tamén se resolven con grandes atrasos, tal e como indican os informes de intervención sobre a superación do prazo legal estabelecido de tres meses para resolvelos”, sinalou Veloso.

Oferta pública de emprego

“A resposta do goberno fronte a esta situación foi a de aplicar pequenos parches absolutamente insuficientes”, criticou Iolanda Veloso. “Para solucionar este problema estrutural non se poden contratar 3 administrativas por tres meses, cando a propia concellería pide 17 traballadoras sociais e 7 auxiliares administrativas”, subliñou ao respecto.

Por outro lado, a portavoz municipal do BNG sinalou que da oferta pública de emprego, que incluiría 7 prazas de traballadoras sociais, en principio prevista para este mes de outubro, “nada se sabe”. Lembrou que aínda o Bloque reclamou a celebración dun pleno extraordinario para debater a contratación de máis traballadoras sociais, “o alcalde négase”.

 

O Bloque insta ao goberno local a solucionar o colapso dos servizos sociais municipais